Kuchnia na maxa – blog o wyposażeniu gastronomicznym :)
Jak wybrac okap gastronomiczny – poradnik

Jak wybrać okap gastronomiczny? – poradnik

Okapy gastronomiczne to urządzenia, które są niezbędne we wszystkich punktach gastronomicznych. Dzięki nim możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie instalacji wentylacyjnej. Ich zadaniem jest oczywiście usuwanie pary wodnej, ale też nadmiaru ciepła, cząsteczek tłuszczu i intensywnych zapachów. Profesjonalne okapy gastronomiczne zwiększą także higienę, poprawią komfort pracy osób pracujących na kuchni i zapewnią ogólne bezpieczeństwo.

Okapy gastronomiczne – rodzaje

Podstawowy podział okapów gastronomicznych wynika z różnego miejsca i sposobu i ich montażu. Na rynku dostępne są okapy gastronomiczne przyścienne (kiedy ciąg kuchenny umieszczony jest przy samej ścianie) oraz okapy centralne (ciągi kuchenne w tym wypadku umieszczone są na środku kuchni). Biorąc pod uwagę kształt okapów gastronomicznych, można podzielić je na skrzyniowe, trapezowe (ze ścięciem) i skośne. Ze względu na sposób działania wyróżniamy okapy gastronomiczne nawiewno-wyciągowe i okapy wyciągowe (ich zadaniem jest wyłącznie wyciąganie oparów zawierających tłuszcz).

Pośród okapów nawiewno-wyciągowych można wyróżnić:

  • okapy indukcyjne – strumień powietrza kierowany jest na filtry,
  • okapy kompensacyjne – strumień powietrza kierowany jest od razu do pomieszczenia,
  • okapy indukcyjno-kompensacyjne – oba strumienie powietrza, zarówno indukcyjny, jak i kompensacyjny nawiewane są jednocześnie.

Jaki okap gastronomiczny będzie najlepszy?

Konkretny kształt i rozmiar okapu gastronomicznego w dużej mierze będzie zależny od rodzaju zlokalizowanych pod nim urządzeń grzewczych. Jeśli są to niewielkie urządzenia, jak na przykład grill czy wnica gastronomiczna, wystarczy okap niewykraczający głębokością ponad wymiary stołów gastronomicznych, na których znajdują się wyżej wymienione urządzenia. Jeśli potrzebujemy zamontować okap nad piecem konwekcyjno-parowym, trzeba wziąć pod uwagę, że okap takiej samej głębokości nie będzie zbierał całej pary wodnej, ciepła i zapachów, które przedostają się na zewnątrz pieca po otwarciu drzwiczek. W takim wypadku warto wybrać okap gastronomiczny o głębokości większej o 20-30 cm, aniżeli głębokość samego pieca.

Równie istotne będzie dobranie właściwej liczby króćców, szczególnie w przypadku okapów wykonanych z kwasówki. Jest to ważne z punktu widzenia dobrej wentylacji. Dobór ten będzie zależny od rodzaju i liczby urządzeń grzewczych, które znajdują się pod okapem, jak i od wielkości okapu. Powyższa kwestia zależy także od wybranego systemu wentylacji, mocy wentylatora i oczywiście od wielkości kuchni. Do okapów gastronomicznych, które posiadają turbinę, można wybrać króćce kwadratowe, albo okrągłe w różnych wariantach wymiarów ze sposobem rozmieszczenia według wymogów klienta.

Okap gastronomiczny jest niezbędnym urządzeniem w każdej gastronomii, a przy jego zakupie powinniśmy wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby naszego lokalu.

Źródło: Tanake.com.pl – wyposażenie gastronomiczne